Spremenjen je bil postopek za izbiro barvne temperature, ko je za ravnovesje beline izbrana [ Izberi barvno temperaturo ] ( Izbira barvne temperature ). Barvno temperaturo lahko prilagodite na oseh A (jantarna) – B (modra) in G (zelena) – M (magenta), tako kot bi to storili pri fini nastavitvi drugih možnosti uravnoteženja beline.

Uporaba menijev

Ko ste pozvani, da izberete barvno temperaturo, pritisnite W ( Q ), da si ogledate možnosti natančne nastavitve. Z večnamenskim izbirnikom postavite kazalec na mrežo.

  • Kazalec se lahko premakne do šest korakov od središča vzdolž katere koli osi. Izbrana vrednost je prikazana na desni strani mreže.

  • Os A (jantarna) – B (modra) ustreza barvni temperaturi in se določi v korakih po 0,5. Sprememba 1 je enakovredna približno 5 mired.

  • Os G (zelena)–M (magenta) ima učinke, podobne filtrom za barvno kompenzacijo, in se določi v korakih po 0,25. Sprememba 1 je enaka približno 0,05 enote difuzne gostote.

Uporaba gumbov

Za natančne prilagoditve barvne temperature, ko je za ravnovesje beline izbrana [ Izberi barvno temperaturo ], držite gumb U in uporabite večnamenski izbirnik.

  • Držite gumb U in zavrtite gumb za podukaze, da izberete barvno temperaturo v miredu.

  • Če želite izbrati barvno temperaturo, držite gumb U in pritisnite 1 , 3 , 4 ali 2 .

  • Izbrana nastavitev začne veljati, ko spustite gumb U

Meni i

Če pritisnete J , ko je v meniju i označena [ White balance ], se prikaže seznam možnosti za nastavitev beline. Označite K [ Izberi barvno temperaturo ] in pritisnite 3 , da izberete barvno temperaturo. Za ogled možnosti natančne nastavitve pritisnite W ( Q ) na zaslonu za nastavitev barvne temperature.

Informacijski zaslon

Za izbiro barvne temperature z vrtljivimi gumbi za upravljanje pritisnite gumb U , medtem ko so prikazane informacije o fotografiranju.

  • Držite gumb U in zavrtite gumb za podukaze, da izberete barvno temperaturo v miredu.

  • Če želite izbrati barvno temperaturo, držite gumb U in pritisnite 1 , 3 , 4 ali 2 .

  • Izbrana nastavitev začne veljati, ko spustite gumb U