Element [ Prikaz informacij o svetlosti ] je bil dodan v meni z nastavitvami po meri na položaju g14. Uporabite ga, da izberete, kako kamera prikazuje informacije o svetlosti.

Možnost

Opis

[ Histogram ]

Kamera prikaže histogram RGB.

[ Monitor valovne oblike ]

Kamera prikaže monitor valovne oblike. Monitor je lahko prikazan v dveh različnih velikostih.

[ Monitor valovne oblike (velik) ]

  • Možnosti [ Histogram ] za nastavitve po meri g15 [ Prikaz za fotografiranje monitorja po meri ] in g16 [ Prikaz za fotografiranje iskala po meri ] sta bili preimenovani [ Informacije o svetlosti ]. Omogočanje ( M ) teh možnosti doda informacije o svetlosti, izbrane za nastavitev po meri g14, na ustrezen zaslon.