V nastavitveni meni je bil dodan element [ Samodejni izklop temperature ].

  • Ko je izbrano [ Standard ], bo kamera prikazala najprej ikono J in nato K , ko se njena notranja temperatura dvigne, in preklopi na odštevalnik časa, če se temperatura še poveča.

  • Ko je izbrana [ High ], bo kamera prikazala ikone J , K in M , ko se bo njena notranja temperatura dvignila, in preklopila na odštevalnik časa, če se temperatura še poveča.

  • Ko odštevalnik doseže nič, se fotoaparat samodejno izklopi in nadaljnje fotografiranje bo prekinjeno.

“visoko”

Čeprav imate z izbiro [ Visoko ] več časa, preden se fotoaparat izklopi, se lahko fotoaparat na dotik segreje. Priporočamo uporabo stojala ali druge opreme, da skrajšate čas dotikanja fotoaparata.

Ko je kamera vroča
  • V nekaterih primerih je lahko odštevalnik prikazan v trenutku, ko je fotoaparat vklopljen, tudi če je izbrana [ High ].

  • Kakovost slike se lahko zmanjša, ko je fotoaparat vroč.

  • Pomnilniške kartice, vstavljene v vroč fotoaparat, se lahko tudi segrejejo. V tem primeru ne poskušajte takoj odstraniti pomnilniške kartice, temveč počakajte, da se fotoaparat ohladi.