[ Priklic funkcij fotografiranja (zadrževanje) ] je bil dodan vlogam, ki jih je mogoče dodeliti z nastavitvijo po meri f2 [ Kontrole po meri (snemanje) ] ( f2: Kontrole po meri (Snemanje) ). Predhodno shranjene nastavitve za fotografije (vključno z načinom fotografiranja in merjenjem) lahko prikličete tako, da enkrat pritisnete izbrani gumb. Če gumb pritisnete drugič, obnovite veljavne nastavitve, preden so bile shranjene nastavitve priklicane.

  • Če želite izbrati priklicane nastavitve, pritisnite 2 , ko je označeno [ Priklic funkcij fotografiranja (zadrži) ]. Nastavitve, ki jih je mogoče shraniti, so enake kot pri [ Recall shooting functions ]. [ Priklic funkcij fotografiranja (zadrži) ] pa ni mogoče uporabiti za shranjevanje ali priklic nastavitev za [ AF-ON ].

  • Indikatorji načina fotografiranja na zaslonu za fotografiranje in nadzorni plošči utripajo, medtem ko so shranjene nastavitve v veljavi.

  • Hitrost zaklopa in zaslonko lahko spremenite z vrtenjem gumbov za upravljanje, medtem ko so shranjene nastavitve v veljavi.

    • V načinu P lahko prilagodite prilagodljive nastavitve programa.

    • Če je za nastavitev po meri b3 [ Enostavna kompenzacija osvetlitve ] izbrana druga možnost kot [ Izklop ], lahko kompenzacijo osvetlitve prilagodite z vrtenjem gumba za upravljanje.