Nastavitve, ki so bile shranjene in naložene z uporabo [ Shrani/naloži nastavitve menija ] ( Shrani/Naloži nastavitve menija ), zdaj vključujejo tiste za [ Izbriši slike iz obeh rež ] in [ Kriteriji filtriranja predvajanja ] v meniju za predvajanje.