Z 9 Referentni vodič je za “C” verziju firmvera 1.xx. Ovaj odjeljak opisuje nove funkcije i promjene uvedene sa verzijom firmvera kamere “C” 2.00. Ova dva dokumenta treba čitati zajedno.

“Verzija firmvera”

Da vidite verziju firmvera kamere ili ažurirate firmver fotoaparata, izaberite [ Verzija firmvera ] u meniju za podešavanje.

Ažuriranje se može izvršiti pomoću računara ili pametnog uređaja.

  • Računar : U Nikon centru za preuzimanje potražite nove verzije firmvera fotoaparata. Informacije o izvršavanju ažuriranja dostupne su na stranici za preuzimanje firmvera.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

  • Pametni uređaj : Ako je pametni uređaj uparen s kamerom pomoću aplikacije SnapBridge, aplikacija će vas automatski obavijestiti kada ažuriranja postanu dostupna, a zatim možete preuzeti ažuriranje na memorijsku karticu kamere putem pametnog uređaja. Za informacije o izvršavanju ažuriranja pogledajte SnapBridge pomoć na mreži. Imajte na umu da se automatska obavještenja možda neće prikazati u isto vrijeme kada su ažuriranja dostupna na Nikon centru za preuzimanje.