Funkcije dodane ili ažurirane najnovijom verzijom firmvera fotoaparata („C“ verzija 2.00) su sažete u nastavku. Više informacija dostupno je na navedenim stranicama. Za informacije o stavkama menija i zadanim postavkama za „C“ verziju firmvera 2.00, pogledajte „Stavke menija i podrazumevane postavke za „C“ verziju firmvera 2.00“ ( Stavke menija i podrazumevane postavke za „C“ verziju firmvera 2.00 ).