Promjene su učinjene u proceduri za odabir temperature boje kada je [ Choose color temperature ] odabrano za balans bijele boje ( Choosing a Color Temperature ). Možete podesiti temperaturu boje na osovinama A (žuta) – B (plava) i G (zelena) – M (magenta), baš kao što biste to učinili prilikom finog podešavanja drugih opcija balansa bijele boje.

Korišćenje menija

Kada se od vas zatraži da odaberete temperaturu boje, pritisnite W ( Q ) da vidite opcije finog podešavanja. Koristite džojstik da postavite kursor na mrežu.

  • Kursor se može pomicati do šest koraka od centra duž bilo koje ose. Odabrana vrijednost se prikazuje desno od mreže.

  • Osa A (žuta)–B (plava) odgovara temperaturi boje i reguliše se u koracima od 0,5. Promjena od 1 je ekvivalentna približno 5 mired.

  • G (zelena)–M (magenta) osa ima efekte slične filterima za kompenzaciju boje i reguliše se u koracima od 0,25. Promjena od 1 je ekvivalentna otprilike 0,05 jedinica difuzne gustine.

Korišćenje dugmadi

Da izvršite fina podešavanja temperature boje kada je [ Choose color temperature ] odabrano za balans belog, držite dugme U i koristite džojstik.

  • Držite dugme U i rotirajte podkomandni točkić da odaberete temperaturu boje u miredu.

  • Da odaberete temperaturu boje, držite dugme U i pritisnite 1 , 3 , 4 ili 2 .

  • Odabrana postavka stupa na snagu kada se otpusti dugme U

i meni

Pritiskom na J kada je [ White balance ] istaknuto u i meniju prikazuje se lista opcija za balans belog. Označite K [ Choose color temperature ] i pritisnite 3 da odaberete temperaturu boje. Da vidite opcije finog podešavanja, pritisnite W ( Q ) na ekranu za podešavanje temperature boje.

Informacioni displej

Da biste odabrali temperaturu boje pomoću komandnih točkića, pritisnite dugme U dok se prikazuju informacije o snimanju.

  • Držite dugme U i rotirajte podkomandni točkić da odaberete temperaturu boje u miredu.

  • Da odaberete temperaturu boje, držite dugme U i pritisnite 1 , 3 , 4 ili 2 .

  • Odabrana postavka stupa na snagu kada se otpusti dugme U