Promenili smo veličinu oblasti koju kamera koristi za merenje vrednosti za [ Preset manual ] balans belog ( Direktno merenje ). Cilj ( r ) prikazan u centru ekrana u režimu direktnog merenja sada je manji, što omogućava da se subjekt koji se koristi za merenje balansa belog odabere sa većom preciznošću.