Kontrolna tabla sada prikazuje trenutnu veličinu kadrova i brzinu kadrova u video modu.