Stavka [ Fina ISO kontrola (režim M) ] je dodata u meni Custom Settings na poziciji g8. Odabirom [ On (1/6 EV) ] omogućava se podešavanje ISO osjetljivosti za video zapise u koracima od 1 / 6 EV.

  • Podešavanje ISO osetljivosti dostupno je samo u režimu M.

  • Osetljivost se može podesiti na vrednosti od ISO 64 do 25600 u koracima od 1/6 EV .