Stavka [ Prikaz informacija o osvetljenosti ] je dodata u meni Custom Settings na poziciji g14. Koristite ga da odaberete kako će kamera prikazati informacije o svjetlini.

Opcija

Opis

[ Histogram ]

Kamera prikazuje RGB histogram.

[ Monitor talasnog oblika ]

Kamera prikazuje monitor talasnog oblika. Monitor se može prikazati u bilo kojoj od dvije različite veličine.

[ Monitor talasnog oblika (veliki) ]

  • Opcije [ Histogram ] za prilagođene postavke g15 [ Prilagođeni prikaz snimanja na monitoru ] i g16 [ Prilagođeni prikaz snimanja u tražilu ] preimenovane su u [ Informacije o svjetlini ]. Omogućavanje ( M ) ovih opcija dodaje informacije o svjetlini odabrane za Custom Setting g14 na relevantan ekran.