Dodata je opcija [ 1080i (interlaced) ] pod [ HDMI ] > [ Izlazna rezolucija ] ( Podešavanje postavki ) u meniju za podešavanje. Odaberite ovu opciju za isprepleteni izlaz na povezane HDMI uređaje.

  • Video se neće emitovati na 1080i kada je [ Auto ] odabrano za [ Izlazna rezolucija ] čak i kada je povezan diktafon koji podržava ovu opciju. Odaberite [ 1080i (interlaced) ] za isprepleteni izlaz.