Modovi monitora [ Samo tražilo ] i [ Prioritize tražilo ] ( dugme za način rada monitora i senzor za oči ) su se promijenili kako je dolje opisano.

“Samo tražilo”

Tražilo će se sada uključiti na nekoliko sekundi prije nego što postavite oko na tražilo kada se kamera uključi ili aktivira tajmer u stanju pripravnosti.

“Prioritetno tražilo”

  • Tražilo će se sada uključiti na nekoliko sekundi prije nego što postavite oko na tražilo kada se kamera uključi ili aktivira tajmer u stanju pripravnosti.

  • Ekran snimanja se sada pojavljuje kad god stavite oko na tražilo. Morat ćete skinuti oko sa tražila i koristiti monitor za menije i reprodukciju.

  • Kada je [ Uključeno ] odabrano za [Pregled slike ], slika će se prikazati na monitoru kada skinete oko sa tražila.