Stavka [ High fps viewfinder display ] je dodana u meni Custom Settings na poziciji d20. Odaberite [ ON ] da biste izgladili prikaz u tražilu u skladu sa uslovima snimanja. Pokreti subjekata koji se brzo kreću bit će lakše uočljivi.