Pored [ −5 ] do [ +8 ] i [ Hi 1 ] i [ Hi 2 ], opcije dostupne za [ Osvetljenje tražila ] > [ Ručno ] ( Osvetljenje tražila ) u meniju za podešavanje sada takođe uključuju [ Lo 1 ] i [ Lo 2 ]. Obje opcije su tamnije od [ −5 ]. [ Lo 2 ] je tamnije od [ Lo 1 ].