Stavka [ Automatsko isključivanje temperature ] je dodana u meni za podešavanje.

  • Kada je odabrano [ Standard ], kamera će prvo prikazati J , a zatim i ikonu K kako njena unutrašnja temperatura raste, prebacujući se na tajmer za odbrojavanje ako se temperatura još više povećava.

  • Kada je odabrano [ Visoko ], kamera će prikazati ikone J , K i M kako njena unutrašnja temperatura raste, prebacujući se na tajmer za odbrojavanje ako se temperatura još više povećava.

  • Kada tajmer za odbrojavanje dostigne nulu, kamera će se automatski isključiti i daljnje fotografiranje će biti obustavljeno.

“visoko”

Iako vam odabirom [ Visoko ] daje više vremena prije nego što se kamera isključi, kamera može postati vruća na dodir. Preporučujemo korištenje stativa ili druge opreme kako biste skratili vrijeme dodirivanja fotoaparata.

Kada je kamera vruća
  • U nekim slučajevima, tajmer za odbrojavanje može biti prikazan u trenutku kada se kamera uključi, čak i kada je odabrano [ Visoko ].

  • Kvalitet slike može pasti kada je kamera vruća.

  • Memorijske kartice umetnute u vruću kameru također mogu postati vruće. U tom slučaju nemojte pokušavati odmah da izvadite memorijsku karticu, već sačekajte da se kamera ohladi.