Stavka [ Brzina odabira tačke fokusa ] je dodana u izbornik Custom Settings na poziciji a14. Brzina kojom kamera kruži kroz tačke fokusa dok je pritisnut džojstik ili podselektor može se izabrati između [ Niska ], [ Normalna ] i [ Visoka ].