[ Pozovi funkcije snimanja (zadržavanje) ] je dodato ulogama koje se mogu dodijeliti pomoću prilagođenih postavki f2 [ Prilagođene kontrole (snimanje) ] ( f2: Prilagođene kontrole (snimanje) ). Prethodno pohranjene postavke za fotografije (uključujući režim snimanja i mjerenje) mogu se pozvati pritiskom na odabranu kontrolu jednom. Pritiskom na kontrolu drugi put vraćaju se postavke koje su bile na snazi prije nego što su pohranjene postavke opozvane.

  • Da odaberete opozvana podešavanja, pritisnite 2 kada je označeno [ Pozovi funkcije snimanja (zadržite) ]. Postavke koje se mogu pohraniti su iste kao za [ Recall shooting functions ]. [ Recall shooting functions (hold) ], međutim, ne može se koristiti za čuvanje ili pozivanje postavki za [ AF-ON ].

  • Indikatori režima snimanja na ekranu snimanja i kontrolnoj tabli će treptati dok su sačuvana podešavanja na snazi.

  • Brzina zatvarača i otvor blende se mogu mijenjati rotiranjem komandnih točkića dok su sačuvana podešavanja na snazi.

    • U režimu P možete podesiti fleksibilne postavke programa.

    • Ako je opcija koja nije [ Isključeno ] odabrana za prilagođenu postavku b3 [ Jednostavna kompenzacija ekspozicije ], kompenzacija ekspozicije se može podesiti rotiranjem komandnog točkića.