Stavka [ Preferiraj centar podselektora ] je dodana u meni Custom Settings na poziciji f13. Iako se na podrazumevanoj postavci ([ ON ]) podselektor ne može koristiti za pozicioniranje tačke fokusa dok je njen centar pritisnut, može se koristiti kada je [ OFF ] odabrano za [ Preferiraj centar podselektora ].

  • To znači da možete pozicionirati tačku fokusa dok koristite centar podselektora za obavljanje funkcije odabrane za [ Centar podselektora ] koristeći prilagođenu postavku f2 [ Prilagođene kontrole (snimanje) ] ( f2: Prilagođene kontrole (snimanje) ) ili g2 [ Prilagođene kontrole ] ( g2: Prilagođene kontrole ). Konkretno, možete dodijeliti [ AF-area mode ] centru pod-selektora i koristiti ga za privremeno prebacivanje režima AF-area bez ometanja vaše mogućnosti pozicioniranja tačke fokusa.