Alternativen [ Wide-area AF (C1) ] och [ Wide-area AF (C2) ] har lagts till de AF-områdeslägen som är tillgängliga med autofokus ( AF-Area Mode ). Använd dessa alternativ för att definiera anpassade AF-områdesstorlekar, med höjder och bredder mätt i fokuspunkter.

Välja anpassade AF-områdesstorlekar

Efter att ha valt [ Wide-area AF (C1) ] eller [ Wide-area AF (C2) ] för [ AF-area mode ] i fototagningsmenyn kan du välja måtten på fokusområdena som används för det valda AF-området under stillbildsfotografering. Använd 1 och 3 för att välja höjd och 4 och 2 för att välja bredd.

[ 1×11 ]

[ 5×11 ]

[ 9×11 ]

[ 13×11 ]

[ 19×11 ]

[ 1×7 ]

[ 5×7 ]

[ 9×7 ]

[ 13×7 ]

[ 19×7 ]

[ 1×3 ]

[ 5×3 ]

[ 9×3 ]

[ 13×3 ]

[ 19×3 ]

[ 1×1 ]

[ 5×1 ]

[ 9×1 ]

[ 13×1 ]

[ 19×1 ]

Efter att ha valt [ Wide-area AF (C1) ] eller [ Wide-area AF (C2) ] för [ AF-area mode ] i videoinspelningsmenyn, kan du välja måtten på fokusområdena som används för det valda AF-området läge under videoinspelning. Alternativen i videoinspelningsmenyn erbjuder ett urval av 12 alternativ från [ 1×1 ] till [ 13×7 ].

[ 1×7 ]

[ 5×7 ]

[ 9×7 ]

[ 13×7 ]

[ 1×3 ]

[ 5×3 ]

[ 9×3 ]

[ 13×3 ]

[ 1×1 ]

[ 5×1 ]

[ 9×1 ]

[ 13×1 ]

Välja fokusområdesstorlek

För att välja mått på fokusområdet när [ Wide-area AF (C1) ] eller [ Wide-area AF (C2) ] är valt för [ AF-områdesläge ], håll nere fokuslägesknappen och tryck på 1 , 3 , 4 eller 2 . Illustrationen visar displayen för ett AF-område med storleken [ 13×3 ].

"Wide-Area AF (C1)"/"Wide-Area AF (C2)"

  • Dessa alternativ rekommenderas där området som används för fokus till viss del kan bestämmas i förväg.

  • Motivavkänning är tillgängligt via [ AF-objektavkänningsalternativ ] i menyerna för fotografering och videoinspelning. Dessa kan användas för att välja den typ av motiv som kameran prioriterar vid fokusering.

  • [ Wide-area AF (C1) ] och [ Wide-area AF (C2) ] har lagts till till de tillgängliga alternativen för anpassade inställningar a8 och g4 [ Begränsa val av AF-områdesläge ].

  • [ Wide-area AF (C1) ] och [ Wide-area AF (C2) ] har också lagts till i [ AF-områdesläge ], [ AF-områdesläge + AF-ON ], [ Återkalla fotograferingsfunktioner ] och [ Återkalla fotograferingsfunktioner (håll) ] tillgängliga alternativ för anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ].