Kontrollpanelens display för långtidsexponeringar i fotoläge visar nu ytterligare information.

  • Tiden som förflutit sedan avtryckaren trycktes ner helt för att starta exponeringen visas nu på kontrollpanelen under fotografering med "Bulb" och "Time" ( Långa exponeringar (endast läge M) ).

  • Kontrollpanelen visar nu återstående tid i exponeringar tagna med långa slutartider med [ ON ] vald för anpassad inställning d6 [ Förlängda slutartider (M) ] ( d5: Förlängda slutartider (M) ).

  • När [ ] valts för [ Lång exponering NR ] ( Lång exponering NR ) i fotograferingsmenyn, visar kontrollpanelen nu en nedräkningstimer medan kameran bearbetar bilder tagna med slutartider på "Bulb" eller "Time" eller vid hastigheter lägre än 30 s.