Ändringar har gjorts i proceduren för att välja en färgtemperatur när [ Välj färgtemperatur ] är valt för vitbalans ( Välja en färgtemperatur ). Du kan justera färgtemperaturen på axlarna A (gult)–B (blått) och G (grönt)–M (magenta), precis som när du finjusterar andra vitbalansalternativ.

Använda menyerna

När du uppmanas att välja en färgtemperatur, tryck på W ( Q ) för att se finjusteringsalternativ. Använd multiväljaren för att placera markören på rutnätet.

  • Markören kan flyttas upp till sex steg från mitten längs båda axlarna. Det valda värdet visas till höger om rutnätet.

  • Axeln A (bärnsten)–B (blå) motsvarar färgtemperaturen och styrs i steg om 0,5. En förändring på 1 motsvarar ungefär 5 mired.

  • Axeln G (grön)–M (magenta) har effekter som liknar färgkompensationsfilter och styrs i steg om 0,25. En förändring på 1 motsvarar ungefär 0,05 diffusa densitetsenheter.

Använda knappar

För att göra finjusteringar av färgtemperaturen när [ Välj färgtemperatur ] är valt för vitbalans, håll in U -knappen och använd multiväljaren.

  • Håll ned U -knappen och vrid på underkommandoratten för att välja en färgtemperatur i mireds.

  • För att välja en färgtemperatur, håll ned U -knappen och tryck på 1 , 3 , 4 eller 2 .

  • Den valda inställningen träder i kraft när U -knappen släpps.

i -menyn

Om du trycker på J när [ Vitbalans ] är markerad i i menyn visas en lista med alternativ för vitbalans. Markera K [ Välj färgtemperatur ] och tryck på 3 för att välja en färgtemperatur. För att se finjusteringsalternativ, tryck på W ( Q ) i färg-temperaturjusteringsdisplayen.

Informationsdisplayen

För att välja en färgtemperatur med hjälp av kommandorattarna, tryck på U -knappen medan fotograferingsinformation visas.

  • Håll ned U -knappen och vrid på underkommandoratten för att välja en färgtemperatur i mireds.

  • För att välja en färgtemperatur, håll ned U -knappen och tryck på 1 , 3 , 4 eller 2 .

  • Den valda inställningen träder i kraft när U -knappen släpps.