Vi har ändrat storleken på det område som kameran använder för att mäta värden för [ Förinställd manuell ] vitbalans ( direkt mätning ). Målet ( r ) som visas i mitten av displayen i direktmätläge är nu mindre, vilket gör att motivet som används för att mäta vitbalansen kan väljas med större precision.