Visningszoomförhållanden på 50 % och 200 % har lagts till för användning under videoinspelning ( Använda zoom i videoläge ).

  • Använd knapparna X och W ( Q ) för att zooma in och ut.

  • Ett zoomförhållande på 50 % är inte tillgängligt vid en bildstorlek på 1920 × 1080.

  • Visningszoom kan inte användas medan video spelas in i RAW-format.