Två RAW-alternativ har lagts till under [ Videofiltyp ] i videoinspelningsmenyn ( Videofiltyper ).

Alternativ

Beskrivning

YCbCr/Bayer

[ N-RAW 12-bitars (NEV) ]

Det här alternativet förutsätter att filmen senare kommer att genomgå RAW-bearbetning och redigering på en kraftfull dator.

 • Videon är inspelad i NEV-format.

 • Kameran spelar samtidigt in en H.264 8-bitars MP4-video (proxyvideo) med en bildstorlek på 1920 × 1080 för uppspelning på kameran.

 • Du kan välja mellan två tonlägen: [ SDR ] och [ N-Log ].

 • Kvaliteten kan justeras med [ Videokvalitet (N-RAW) ] i videoinspelningsmenyn.

 • Ljud spelas in i linjärt PCM-format.

Bayer

[ ProRes RAW HQ 12-bitars (MOV) ]

Det här alternativet förutsätter att filmen senare kommer att genomgå RAW-bearbetning och redigering på en kraftfull dator.

 • Video spelas in i MOV-format.

 • Kameran spelar samtidigt in en H.264 8-bitars MP4-video (proxyvideo) med en bildstorlek på 1920 × 1080 för uppspelning på kameran.

 • Du kan välja mellan två tonlägen: [ SDR ] och [ N-Log ].

 • Ljud spelas in i linjärt PCM-format.

Bayer

 • Objekten [ Ladda upp RAW-video som ] har lagts till i undermenyerna [ Alternativ ] för [ Anslut till dator ] ( Anslut till dator ) och [ Anslut till FTP-server ] ( Anslut till FTP-server ) i nätverksmenyn. Du kan välja att ladda upp RAW-videor till datorer eller FTP-servrar som filer i både RAW- och MP4-format eller endast som MP4-filer.

 • ISO-känsligheter på Hi 0.3 till Hi 2.0 är inte tillgängliga med RAW-videor.

 • Om du väljer [ N-Log ] för [ Tonläge ] begränsas den lägsta ISO-känsligheten.

  • Det lägsta tillgängliga värdet för alternativen [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Maximal känslighet ] i videoinspelningsmenyn är ISO 1600.

  • Det lägsta tillgängliga värdet för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ ISO-känslighet (läge M) ] i videoinspelningsmenyn är ISO 800.

 • [ Active D-Lighting ], [ High ISO NR ], [ Diffraction compensation ] och [ Electronic VR ] är inte tillgängliga i videoinspelningsmenyn.

 • RAW-videor kan inte redigeras på kameran.

 • Oavsett vilket alternativ som valts för [ HDMI ] > [ Utgångsupplösning ] är den maximala utgångsupplösningen 1920×1080.

RAW-videobildstorlek och hastighetsalternativ

Alternativen för [ Bildstorlek /bildhastighet ] som är tillgängliga när [ N-RAW 12-bitars (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bitars (MOV) ] har valts är följande:

Alternativ

Videofiltyp

N-RAW 12-bitars

ProRes RAW HQ 12-bitars

[ [FX] 8256×4644; 60p ]

4

[ [FX] 8256×4644; 50p ]

4

[ [FX] 8256×4644; 30p ]

4

[ [FX] 8256×4644; 25p ]

4

[ [FX] 8256×4644; 24p ]

4

[ [FX] 4128×2322; 120p ]

4

[ [FX] 4128×2322; 100p ]

4

[ [FX] 4128×2322; 60p ]

4

4

[ [FX] 4128×2322; 50p ]

4

4

[ [FX] 4128×2322; 30p ]

4

4

[ [FX] 4128×2322; 25p ]

4

4

[ [FX] 4128×2322; 24p ]

4

4

[ [DX] 5392×3032; 60p ]

4

[ [DX] 5392×3032; 50p ]

4

[ [DX] 5392×3032; 30p ]

4

4

[ [DX] 5392×3032; 25p ]

4

4

[ [DX] 5392×3032; 24p ]

4

4

[ [2,3×] 3840×2160; 120p ]

4

[ [2,3×] 3840×2160; 100p ]

4

[ [2,3×] 3840×2160; 60p ]

4

[ [2,3×] 3840×2160; 50p ]

4

 • Oavsett vilken inställning som valts för [ Bildområde ] > [ Välj bildområde ] i videoinspelningsmenyn, kommer "FX"-alternativen att spelas in med [ FX ]-bildområdet och "DX"-alternativ med [ DX ]-bildområdet. Om du väljer ett "2,3×"-alternativ ökar den skenbara brännvidden med cirka 2,3× jämfört med FX-format.

 • DX-baserat videoformat väljs automatiskt när ett DX-objektiv är monterat. "FX"-alternativ kan inte väljas.

Bithastighet

Bithastigheten för NEV-videor och den genomsnittliga bithastigheten för MP4-videor inspelade med [ N-RAW 12-bitars (NEV) ] vald för videofiltyp listas nedan.

 • ProRes RAW HQ 12-bitars dataspecifikationer finns tillgängliga från Apples webbplats.

"Video Quality (N-RAW)" i videoinspelningsmenyn: "High Quality"

Alternativ

NEV

MP4

[ [FX] 8256×4644; 60p ]

Cirka. 5780 Mbps

Cirka. 56 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 50p ]

Cirka. 4810 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 30p ]

Cirka. 2890 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 25p ]

Cirka. 2410 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 24p ]

Cirka. 2310 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 120p ]

Cirka. 3480 Mbps

Cirka. 120 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 100p ]

Cirka. 2900 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 60p ]

Cirka. 1740 Mbps

Cirka. 56 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 50p ]

Cirka. 1450 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 30p ]

Cirka. 870 Mbps

Cirka. 28 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 25p ]

Cirka. 730 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 24p ]

Cirka. 700 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 60p ]

Cirka. 2960 Mbps

Cirka. 56 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 50p ]

Cirka. 2470 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 30p ]

Cirka. 1480 Mbps

Cirka. 28 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 25p ]

Cirka. 1240 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 24p ]

Cirka. 1190 Mbps

[ [2,3×] 3840×2160; 120p ]

Cirka. 3020 Mbps

Cirka. 120 Mbps

[ [2,3×] 3840×2160; 100p ]

Cirka. 2510 Mbps

"Video Quality (N-RAW)" i videoinspelningsmenyn: "Normal"

Alternativ

NEV

MP4

[ [FX] 8256×4644; 60p ]

Cirka. 3470 Mbps

Cirka. 56 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 50p ]

Cirka. 2890 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 30p ]

Cirka. 1740 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 25p ]

Cirka. 1450 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 24p ]

Cirka. 1390 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 120p ]

Cirka. 1750 Mbps

Cirka. 120 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 100p ]

Cirka. 1460 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 60p ]

Cirka. 880 Mbps

Cirka. 56 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 50p ]

Cirka. 730 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 30p ]

Cirka. 440 Mbps

Cirka. 28 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 25p ]

Cirka. 370 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 24p ]

Cirka. 350 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 60p ]

Cirka. 1490 Mbps

Cirka. 56 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 50p ]

Cirka. 1240 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 30p ]

Cirka. 750 Mbps

Cirka. 28 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 25p ]

Cirka. 620 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 24p ]

Cirka. 600 Mbps

[ [2,3×] 3840×2160; 120p ]

Cirka. 1510 Mbps

Cirka. 120 Mbps

[ [2,3×] 3840×2160; 100p ]

Cirka. 1260 Mbps