Ett [ Utökad översampling ]-objekt har lagts till i videoinspelningsmenyn. Om du väljer [ ON ] optimeras bildavläsningen för förbättrad bildkvalitet när [ 3840×2160; 60p ] eller [ 3840×2160; 50p ] är valt för [ Bildstorlek/bildhastighet ].

  • Observera att urladdningen på batteriet ökar när [ ] väljs.