Alternativet [ Visa videoinformation ] har lagts till i Custom Setting g1 [ Customize i menu ] ( g1: Customize i Menu ).

  • Om du väljer det här alternativet i i -menyn visas videoinspelningsinställningar. Den kan användas för att visa men inte för att ändra de valda alternativen.