[ Fast AF-ON ] har lagts till rollerna som kan tilldelas med anpassad inställning g2 [ Custom controls ] ( g2: Custom Controls ).

  • Om [ AF-ON ] väljs i fokusläge AF-C , fokuserar kameran med den hastighet som valts för anpassad inställning g6 [ AF-hastighet ] ( g6: AF-hastighet ) när kontrollen trycks in. Om [ Snabb AF-PÅ ] väljs kommer kameran att fokusera med maximal hastighet, oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning g6.

  • Genom att tilldela [ AF-ON ] och [ Fast AF-ON ] till olika kontroller kan du välja mellan två fokushastigheter.