Ett [ Fin ISO-kontroll (läge M) ] har lagts till i menyn Anpassade inställningar vid position g8. Om du väljer [ På (1/6 EV) ] kan ISO-känsligheten för videor justeras i steg om 1/6 EV .

  • Justering av ISO-känslighet är endast tillgänglig i läge M .

  • Känsligheten kan ställas in på värden från ISO 64 till 25600 i steg om 1 / 6 EV.