Ett [Visning av ljusstyrkainformation ] har lagts till i menyn Anpassade inställningar vid position g14. Använd den för att välja hur kameran visar ljusstyrkainformation.

Alternativ

Beskrivning

[ Histogram ]

Kameran visar ett RGB-histogram.

[ Vågformsmonitor ]

Kameran visar en vågformsmonitor. Monitorn kan visas i två olika storlekar.

[ Vågformsmonitor (stor) ]

  • Alternativen [ Histogram ] för anpassade inställningar g15 [ Custom monitor shooting display ] och g16 [ Custom viewfinder shooting display ] har bytt namn till [ Brightness information ]. Om du aktiverar ( M ) dessa alternativ läggs ljusstyrkan som valts för anpassad inställning g14 till den relevanta skärmen.