En post [ Röd REC-ramindikator ] har lagts till i menyn Custom Settings vid position g17. Om [ ON ] väljs kommer en röd ram att visas runt fotograferingsdisplayen medan videoinspelning pågår. Detta hjälper till att förhindra missade bilder genom att varna dig när inspelning pågår.