Alternativet [ 1080i (interlaced) ] har lagts till under [ HDMI ] > [ Utgångsupplösning ] ( Justera inställningar ) i inställningsmenyn. Välj det här alternativet för sammanflätad utgång till anslutna HDMI-enheter.

  • Video kommer inte att matas ut vid 1080i när [ Auto ] är valt för [ Utgångsupplösning ] även när en inspelare som stöder detta alternativ är ansluten. Välj [ 1080i (interlaced) ] för interlaced output.