Monitorlägena [ Endast sökare] och [ Prioritera sökare ] ( Monitorlägesknappen och ögonsensorn ) har ändrats enligt beskrivningen nedan.

"Endast sökare"

Sökaren kommer nu att slås på i några sekunder innan du placerar ögat mot sökaren när kameran slås på eller standby-timern aktiveras.

"Prioritera sökaren"

  • Sökaren slås nu på i några sekunder innan du placerar ögat mot sökaren när kameran slås på eller standby-timern aktiveras.

  • Fotograferingsdisplayen visas nu när du riktar ögat mot sökaren. Du måste ta ögat från sökaren och använda monitorn för menyer och uppspelning.

  • När [ ] är valt för [ Bildgranskning ] visas en bild på monitorn när du tar ögat från sökaren.