Ett objekt [ Hög fps sökare ] har lagts till i menyn Anpassade inställningar vid position d20. Välj [ ON ] för att jämna ut visningen i sökaren enligt fotograferingsförhållandena. Rörelserna hos motiv som rör sig snabbt blir lättare att se.