Ett [ Automatisk temperaturavstängning ]-post har lagts till i inställningsmenyn.

  • När [ Standard ] är valt visar kameran först en J och sedan en K -ikon när dess interna temperatur stiger, och växlar till en nedräkningstimer om temperaturen ökar ytterligare.

  • När [ Hög ] är valt visar kameran ikonerna J , K och M när dess interna temperatur stiger, och växlar till en nedräkningstimer om temperaturen ökar ytterligare.

  • När nedräkningstimern når noll stängs kameran av automatiskt och ytterligare fotografering avbryts.

"Hög"

Även om du väljer [ Hög ] får du mer tid innan kameran stängs av, men kameran kan bli varm vid beröring. Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller annan utrustning för att minska tiden för att röra kameran.

När kameran är varm
  • I vissa fall kan nedräkningstimern visas i samma ögonblick som kameran slås på, även när [ Hög ] är valt.

  • Bildkvaliteten kan sjunka när kameran är varm.

  • Minneskort som sätts in i en het kamera kan också bli varma. Försök i så fall inte att ta bort minneskortet omedelbart, i stället vänta tills kameran har svalnat.