Du kan nu spara ramarna i en vald längd av filmmaterial som en serie individuella JPEG-bilder.

 1. Pausa videon på önskad bildruta.
  • Tryck på 3 för att pausa uppspelningen.

  • Din ungefärliga position i videon kan fastställas från videons förloppsindikator.

  • Tryck på 4 eller 2 eller vrid på kommandorattarna för att hitta önskad ram.

 2. Tryck på i knappen, markera sedan [ Spara på varandra följande bildrutor ] och tryck på 2 .
 3. Välj en destination.
  • Välj destination.

  • Tryck på 1 eller 3 för att markera en kortplats och tryck på J .

  • Du kommer inte att uppmanas att välja plats om bara ett minneskort är isatt.

 4. Välj längden på filmen.

  Välj längden på materialet som ska sparas som stillbilder.

 5. Tryck på J .

  Den valda filmen kommer att sparas som en serie JPEG-stillbilder. Antalet varierar med videons bildfrekvens.