[ Hoppa till första bilden i seriebild ] har lagts till i alternativen för [ Frame advance ] ( Frame Advance ) tillgängliga för [ Main command dial ] och [ Sub-command dial ] under Custom Setting f3 [ Custom controls (playback) ].

  • Välj det här alternativet om du bara vill se den första bilden i varje bildserie och hoppa över de återstående bilderna när du bläddrar igenom bilderna med kommandoratten.

  • Om den aktuella bilden inte är en del av en serie, rullar du genom bilderna en i taget genom att vrida kommandoratten.