En post [ Fokuspunktsvalhastighet ] har lagts till i menyn Anpassade inställningar vid position a14. Hastigheten med vilken kameran växlar genom fokuspunkter medan multiväljaren eller underväljaren är nedtryckt kan väljas från [ Låg ], [ Normal ] och [ Hög ].