[ Återkalla fotograferingsfunktioner (håll) ] har lagts till de roller som kan tilldelas med anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] ( f2: Anpassade kontroller (fotografering) ). Tidigare lagrade inställningar för stillbildsfotografering (inklusive fotograferingsläge och mätning) kan återkallas genom att trycka en gång på den valda kontrollen. Genom att trycka på kontrollen en andra gång återställs inställningarna som gällde innan lagrade inställningar återkallades.

  • För att välja återkallade inställningar, tryck på 2 när [ Återkalla fotograferingsfunktioner (håll) ] är markerad. Inställningarna som kan lagras är desamma som för [ Återkalla fotograferingsfunktioner ]. [ Återkalla fotograferingsfunktioner (håll) ] kan dock inte användas för att spara eller återkalla inställningar för [ AF-ON ].

  • Fotograferingslägesindikatorerna på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen blinkar medan lagrade inställningar är aktiva.

  • Slutartid och bländare kan ändras genom att vrida kommandorattarna medan lagrade inställningar är aktiva.

    • I läge P kan du justera flexibla programinställningar.

    • Om ett annat alternativ än [ Av ] är valt för anpassad inställning b3 [ Enkel exponeringskompensation ] kan exponeringskompensationen justeras genom att vrida på en kommandoratt.