Ett objekt [ Byt fokus/kontrollringroller ] har lagts till i menyn Anpassade inställningar vid position f11. Om [ ON ] väljs kommer fokusringen att utföra den roll som för närvarande är tilldelad kontrollringen.