Ett [ Prefer sub-selector center ]-objekt har lagts till i menyn Custom Settings vid position f13. Även om underväljaren vid standardinställningen ([ ON ]) inte kan användas för att placera fokuspunkten medan dess mitt är intryckt, kan den användas när [ OFF ] är valt för [ Prefer sub-selector center ].

  • Det betyder att du kan placera fokuspunkten samtidigt som du använder mitten av underväljaren för att utföra funktionen som valts för [ Underväljarens mitt ] med hjälp av anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] ( f2: Anpassade kontroller (fotografering) ) eller g2 [ Anpassade kontroller ] ( g2: Anpassade kontroller ). I synnerhet kan du tilldela [ AF-områdesläge ] till mitten av underväljaren och använda den för att tillfälligt växla AF-områdeslägen utan att störa din förmåga att placera fokuspunkten.