Inställningarna som sparats och laddas med [ Spara/ladda menyinställningar ] ( Spara/Ladda menyinställningar ) inkluderar nu de för [ Ta bort bilder från båda platserna ] och [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.