Fotoğraf makinesi donanım yazılımının en son sürümü (“C” sürüm 2.00) ile eklenen veya güncellenen özellikler aşağıda özetlenmiştir. Daha fazla bilgi listelenen sayfalarda mevcuttur. “C bellenim sürümü 2.00 için menü öğeleri ve varsayılanlar hakkında bilgi için, bkz.