Özel Ayarlar menüsüne g8 konumunda bir [ Hassas ISO kontrolü (mod M) ] öğesi eklendi. [ Açık (1/6 EV) ] seçilmesi, videolar için ISO duyarlılığının 1 / 6 EV'lik artışlarla ayarlanmasını sağlar.

  • ISO duyarlılığı ayarı yalnızca M modunda kullanılabilir.

  • Duyarlılık, 1 / 6 EV'lik artışlarla ISO 64 ile 25600 arasındaki değerlere ayarlanabilir.