Özel Ayarlar menüsüne g14 konumunda bir [ Parlaklık bilgisi ekranı ] öğesi eklendi. Kameranın parlaklık bilgilerini nasıl görüntüleyeceğini seçmek için kullanın.

Seçenek

Tanım

[ Histogram ]

Kamera bir RGB histogramı görüntüler.

[ Dalga formu monitörü ]

Kamera bir dalga biçimi monitörü görüntüler. Monitör iki farklı boyutta görüntülenebilir.

[ Dalga biçimli monitör (büyük) ]

  • Özel Ayarlar g15 [ Özel ekran çekim ekranı ] ve g16 [ Özel vizör çekim ekranı ] için [ Histogram ] seçenekleri [ Parlaklık bilgisi ] olarak yeniden adlandırıldı. Bu seçeneklerin etkinleştirilmesi ( M ) Özel Ayar g14 için seçilen parlaklık bilgilerini ilgili ekrana ekler.