Özel Ayarlar menüsüne g17 konumunda bir [ Kırmızı KAYIT çerçevesi göstergesi ] öğesi eklendi. [ ON ] seçilirse, video kaydı devam ederken çekim ekranının etrafında kırmızı bir kenarlık belirecektir. Bu, kayıt devam ederken sizi uyararak kaçırılan çekimlerin önlenmesine yardımcı olur.