[ Çekim işlevlerini hatırla (basılı tut) ], Özel Ayar f2 [ Özel kontroller (çekim) ] ( f2: Özel Kontroller (Çekim) ) kullanılarak atanabilen rollere eklendi. Durağan fotoğrafçılık için önceden kaydedilmiş ayarlar (çekim modu ve ölçüm dahil), seçilen kontrole bir kez basılarak geri çağrılabilir. Kontrole ikinci kez basılması, saklanan ayarlar geri çağrılmadan önce yürürlükte olan ayarları geri yükler.

  • Geri çağrılan ayarları seçmek için, [ Çekim fonksiyonlarını geri çağır (basılı tut) ] vurgulandığında 2 düğmesine basın. Kaydedilebilecek ayarlar, [ Çekim fonksiyonlarını geri çağırma ] ile aynıdır. [ Çekim işlevlerini geri çağırma (basılı tut) ], [ AF-ON ] için ayarları kaydetmek veya geri çağırmak için kullanılamaz.

  • Kayıtlı ayarlar etkinken çekim ekranındaki ve kontrol panelindeki çekim modu göstergeleri yanıp sönecektir.

  • Enstantane hızı ve diyafram, kayıtlı ayarlar etkinken ayar kadranları döndürülerek değiştirilebilir.

    • P modunda, esnek program ayarlarını yapabilirsiniz.

    • Özel Ayar b3 [ Kolay poz telafisi ] için [ Kapalı ] dışında bir seçenek seçilirse, poz telafisi bir ayar kadranı döndürülerek ayarlanabilir.