ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ

D3500

Онлайн ръководство

Ръководства за търсене

Символи и условни обозначения

За да можете по-лесно да намерите информацията, която ви е необходима, са използвани следните символи и условни обозначения:

D Тази икона маркира предпазни мерки; информация, която трябва да бъде прочетена преди употреба, за да се избегне повреда на фотоапарата.
A Тази икона маркира забележки – информация, която трябва да бъде прочетена, преди да използвате фотоапарата.
0 Тази икона маркира препратки към други раздели от това ръководство.

Елементите от менюто, опциите и съобщенията се показват на дисплея на фотоапарата с удебелен шрифт.

Настройки на фотоапарата

Обясненията в това ръководство предполагат, че се използват настройките по подразбиране.

Съдържание

Увод

Първи стъпки

Ръководство

Основно снимане и възпроизвеждане

Ръководен режим

Подбиране на настройките според обекта или ситуацията (режим за сцена)

Специални ефекти

Повече за снимането

Режими P, S, A и M

Записване и разглеждане на филми

Още за възпроизвеждането

Връзки

Менюта на фотоапарата

Отстраняване на неизправности

Технически бележки

Комплекти с обективи