Snímky zhotovené při použití možnosti Zapnuto obsahují informaci o orientaci fotoaparátu, což umožňuje jejich automatické otočení do správné orientace při přehrávání nebo při zobrazení v softwaru ViewNX-i nebo Capture NX-D. Zaznamenávány jsou následující orientace:

Orientace na šířku (krajina)

Fotoaparát otočený o 90° ve směru hodinových ručiček

Fotoaparát otočený o 90° proti směru hodinových ručiček

Orientace fotoaparátu se nezaznamenává při použití možnosti Vypnuto. Tuto možnost použijte při panorámování nebo pořizování snímků s objektivem namířeným nahoru nebo dolů.